O Fundacji

EKO Fundacja to organizacja o wielopłaszczyznowym zaangażowaniu społecznym. Jej misją jest nie tylko wspieranie przedsiębiorczości poprzez szkolenia i doradztwo marketingowe, ale także promowanie ekologii i zdrowego stylu życia. Dodatkowo, fundacja realizuje wsparcie dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, oferując im programy edukacyjne, doradztwo zawodowe oraz inicjatywy mające na celu zwiększenie szans na rynku pracy. 

Nasze Cele

EKO Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej oraz doradczej, udzielając tym samym wsparcia w następujących dziedzinach:

ikona-Rozwój-Biznesu (1)

Rozwój Biznesu

Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, usługi doradcze, profesjonalizację usług oraz szkolenia kadr.

ikona-Ochrona-konsumenta (2)

Ochrona Konsumenta

Wspieranie konsumentów, w szczególności w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, praw i obowiązków konsumenta.

ikona-Ekologia

Zdrowie i Ekologia

Propagowanie zdrowego stylu życia oraz edukacja na temat ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, nowych technologii grzewczych i cieplnych.

Jak Działamy?

Edukujemy

 • Organizujemy szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania.
 • Realizujemy programy edukacyjne dotyczące ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.

Pomagamy

 • Realizujemy programy na rzecz bezrobotnych, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 • Oferujemy pośrednictwo pracy, doradztwo, pomoc edukacyjną dla osób bezrobotnych i bezdomnych oraz młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Doradzamy

 • Oferujemy doradztwo marketingowe i doradztwo IT dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Ułatwiamy dostęp do porad prawnych dla osób wykluczonych społecznie, bezrobotnych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Udzielamy porad z wiązanych z upadłością konsumencką.

Promujemy

 • Propagujemy zdrowy styl życia.
 • Wspieramy działania związane z aktywnością sportową.
 • Organizujemy wydarzenia sportowe.
 • Ułatwiamy dostęp do porad prawnych dla osób wykluczonych społecznie, bezrobotnych lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Aktualności

 Fotorelacja z akcji prowadzonej w ramach działań Fundacji
Ekologiczne, mikołajkowe spotkanie z dziećmi

Napisz do nas

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Scroll to Top